27 Kasım 2020 Son güncelleme saati 02:55 GMT جمعه 07 آذر 1399
Politika
4 Haziran 2020 20:32
Ayetullah Hamanei'nin İmam'ın vefat yıl dönümü dolayısıyla konuşmasının tam metni
FHA - İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei, İmam Humeyni’nin -ks- vefat yıl dönümü dolayısıyla TV kanallarında canlı yayınlanan konuşmasında İmam Humeyni’nin -ks- bugün için en önemli derslerinden biri değişimi sürdürmek olduğunu, inkılabı irticadan korumak gerektiğini vurguladı.

FHA - Pars Today sitesinde yayımlanan İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei'nin İmam Humeyni’nin -ks- vefat yıl dönümü dolayısıyla TV kanallarında canlı yayınlanan konuşmasının tam metni şöyle:

Ayetullah Hamanei konuşmasında değişim taleplik, değişim için zemin hazırlamak ve değişim yaratmak, İmam Humeyni’nin -ks- en önemli özellikleri olduğunu belirterek şöyle dedi:

İnkılabın hayatta kalması için İmam’ın bu teorik ve pratik özelliğinden ders alarak,değişimci eğilimimizi ve daha iyi olma ve sıçrama hareketinde ivmeli yönelişleri tüm alanlarda ve özellikle durgunluk veya gerileme yaşadığımız zeminlerde ciddiyetle takip etmeliyiz.

İmam Humeyni -ks- ta gençlik çağından itibaren değişimci ruhu ile bilindiğini kaydeden Ayetullah Hamanei şöyle devam etti:

İmam -ks- peygamberlerin yöntemiyle insanların uyuyan ruhunu ve manevi içgüdülerini uyandırırdı. İmam’ın bu özelliği İslami hareket başlamadan onlarca yıl önce Kum dini ilimler merkezinde insanlarda büyük değişim yaratan ahlak dersinde de belirgindi.

İmam Humeyni’yi -ks- “Değişim İmam’ı” niteleyen İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:

İmam mücadele yıllarından mübarek hayatının sonuna kadar amel meydanında da emsalsiz bir komutanın rolünde değişim talepliğe önderlik ediyor ve büyük İran milleti okyanusunu hedeflere ulaşma yolunda dalgalandırıyor ve fırtınalar koparıyordu.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei İmam’ın -ks- değişim yaratan anlayışı sayesinde yaşanan değişimlerden İran milletinin durgun psikolojisini talepte bulunan psikolojiye değiştirmesini örnek vererek şöyle devam etti:

Büyük İmamımız İran milletini sırf kişisel yaşamını düşünmekle sınırlı olan hareketsizlik konumundan talepte bulunan ve meydanları dolduran bir millete çevirdi, ki bu özellik İslami hareketin başladığı hş. 1341 yılından ve ardından hş. 15 Hordad 1342 kıyamından İslam inkılabı zafere kavuştuğu yıllara ve ondan sonra gelen yıllara kadar geçen sürede belliydi.

Milletin ecnebi güçlere ve hatta Pehlevi rejiminin üst düzey yetkililerine karşı aşağılık duygusuna dayanan bakışını özgüven ve milli izzet sahibi olan ve ülkenin kaderinde etkisi bulunan bir bakışa çevirmek, İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin İmam Humeyni’nin -ks- değişimci ruhunun getirilerinden biri olduğunu beyan etti.

Ayetullah Hamanei halkın taleplerini kısıtlı taleplerden istiklal ve özgürlük talebi gibi temelli taleplere çevirmek, halkın dine sıradan bir çerçeveden bakışını İslami devleti ve İslami medeniyeti inşa edecek bir bakışa çevirmek, İslam inkılabının büyük önderinin değişimci anlayışının diğer belirleyici tesirleri olduğunu vurguladı.

Ayetullah Hamanei bu bağlamda bir başka noktaya da temas ederek şöyle ekledi:

İslami hareket başladığında milletin zihninde geleceğe dönük hiç bir ufuk yoktu, ancak İmam Humeyni -ks- bu ufuksuz bakışı, milletin şimdiki bakışına, yani gelecek ufuklarında İslam ümmetini kurmak ve yeni İslami medeniyeti inşa etmeye çevirdi.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei uygulamalı maariflerin temelinde değişim yaratmak ve fıkıh ilmini ülkede nizamı yapılandırmak ve ülkeyi yönetme alanına müdahil etmek ve meselelere yenilikçi bakışın yanında kulluk ve maneviyat üzerinde ısrarla durmak, İmam’ın değişimci bakışının iki önemli sonucu olduğunu ifade etti.

Ayetullah Hamanei gençlere ve genç kuşağa bakıştı köklü değişim yaratmayı da İmam Humeyni’nin -ks- değişim anlayışının mübarek ve derin tesirlerinden biri olduğunu belirterek şöyle ekledi:

Büyük işleri gençlere emanet etmek ve onlardan ülkenin milli serveti ve birikimi olarak yararlanmak, İmam’ın açık yöntemiydi; gerçi o büyük insan genç olmayan insanlara da milli servet gözüyle bakıyordu ve bu gerçek yaptığı atamalarda da bellidir; nitekim şimdi biz aynı bakış ve yöntemin gözetilmesi gerektiğini söylüyoruz.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei İmam Humeyni’nin -ks- değişimci bakışının diğer önemli sonuçlarından birini de süper güçlere karşı dik durmak ve onları aşağılamak olduğunu belirterek şöyle dedi:

Bir zamanlar hiç kimse Amerika’nın iradesine aykırı bir şey yapılabileceğini düşünmüyordu; ancak İmam -ks- süper güçleri, bakışta değişim yaratarak onları aşağıladı ve küresel zorbaların da kırılgan olduklarını ispat etti, nitekim bu gerçek eski Sovyetler Birliği’nin çöküşü ve Amerika’nın bugünkü halinde açıkça ortadadır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei, İmam Humeyni -ks- “Değişim İmam’ı” olduğunu belirterek şöyle dedi:

En önemli nokta, İmam’ın tüm bu değişimlerde en temel etkenin Allah olduğunu bilmesiydi.

Ayetullah Hamanei İmam Humeyni’nin -ks- değişimci ruhunun bir başka önemli boyutu gençlerde değişim yaratmaya derinden inanması ve önem vermesinden ibaret olduğunu belirterek bu konu ile ilgili beyanatını şöyle toparladı:

Bizlerin İmam’ın değişimci ruhundan çıkarmamız gereken ders, değişim hareketini tüm alanlarda sürdürmektir; gerçi ülkemiz ve inkılabımız son otuz yılda İmam’ın değişim eğiliminden uzaklaşmadığını de belirtmeliyiz.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei ülkenin bilimsel hareketi ve ilerlemeleri, savunma gücünün caydırıcılık sınırına kadar ulaşması, siyaset meydanında İslam Cumhuriyeti nizamından güçlü bir imaj sergilenmesi, İmam’dan sonraki dönemde yaşanan ilerlemelere ve değişim hareketlerine birer örnek olduğunu belirterek şöyle dedi:

Son 30 yılda çeşitli alanlarda yaşanan ilerlemelere ve değişimlere karşın bazı altyapılarda değişim başladı, fakat tamamlanmadı ve bazı alanlarda da gerileme yaşandı, ki bu da talihsizlik ve kabul edilemez bir durumdur.

Ayetullah Hamanei, doğası yenilikçilik, değişim, ilerleme ve sıçrama olan inkılabın karşı noktası irtica olduğunu belirterek şöyle ekledi:

İnkılapların ilerlemesi veya gerilemesi insanların iradesine bağlıdır; zira eğer insanlar doğru yolda hareket etmezse, Allah teala nimetlerini onlardan geri alır. Dolayısıyla bu durumu düşmemek için çok dikkatli olmalıyız.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei beyanatının devamında, ülkenin ve nizamın medeniyetinin çeşitli alanlardan değişim yaratabileceklerini ve kendisinden, gençlerden, elit kesimden ve halktan çeşitli alanlarda değişim yaratmaları beklendiğini belirterek bu bağlamda bazı elzemlere işaret etti.

Eldekilerle yetinmemek, değişimci ruha sahip olmak ve sürekli ilerlemeyi istemek ve eldekileri arttırmak, Ayetullah Hamanei’nin üzerinde durduğu ilk elzemdi: Değişim talep etmek illa ki itiraz etmek anlamına gelmez veya illa ki yenilgiden sonra değişimi düşünmek gerekmez; değişim demek, harekette ivme kazanmak ve hızlanmak ve irticadan ve yanlışların üzerinde ısrarla durmaktan kaçınmaktır.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei doğru değişimin ideolojik dayanağa ihtiyacı olduğunu ve özellikle adalet alanında değişim yapmak gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

Değişim güçlü ve organize bir düşünmeye dayanmalıdır; nitekim İmam’ın her değişim hareketi İslam maarifleri temeline dayanırdı. Zira eğer böyle bir ideolojik dayanak olmazsa değişim yanlış olan ve sağlam olmaz.

Ayetullah Hamanei bu bağlamda inkılabın ilk günlerinde bazı inkılapçı kişilere işaretle şöyle dedi:

Bu insanlar güçlü ideolojik temelleri, sağlam iman ve akılcı dayanakları olmadığından, gençlik çağını ve yaşamın çeşitli evrelerini geride bıraktıktan sonra, inkılabın zaten onlarla mücadele için gerçekleşen yanlış yola sapan fosillere dönüştüler.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei değişimi fikri açıdan değişmekle karıştırmamak gerektiğini belirterek şöyle ekledi:

Değişim ileriye dönük olmalı, oysa Pehlevi döneminde gündeme getirilen modernite veya Batı yandaşlığı, İran milletinin dini, milli ve tarihi kimliğini yok etmek ve bir başka ifade ile medeni ölüm demekti.

Ayetullah Hamanei, değişimde hız önemli olduğunu, fakat bu hız işleri alelacele yapmaktan farklı olduğunu, üstelik değişimde güvenilir ve yönlendirici bir elin bulunması şart olduğunu vurguladı.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında ülkenin değişime ihtiyaç duyduğu bazı örneklere işaretle şöyle dedi:

İktisadi alanda petrol gelirine bağımlılığından kurtulmak, eğitim alanında eğitim merkezlerinde ders müfredatını faydalı ve uygulamalı hale getirmek, sosyal meselelerde adaleti sağlamak ve aile meselelerinde uyuşturucu bağımlılığını yok etmek ve ülkenin yaşlanmasını önlemekte değişim hareketlerine ihtiyacımız vardır.

Ayetullah Hamanei değişim yaratmanın şartı düşmandan ve düşmanlıklardan korkmamak olduğunu belirterek şöyle ekledi:

Her önemli ve olumlu işe karşı çıkanlar olur. Örneğin sanal ortamda muhalefetler genellikle keskin ve rahatsız edicidir; ya da dış düşmandan ülkenin maslahatına olan her harekete karşı çıkan geniş bir cephe vardır ve siyonistlerin propaganda imparatorluğu da onlara destek verir. Ancak hesaplı bir iş yaparken bu tür düşmanlıkları ve muhalefetleri umursamamak gerekir.

Ayetullah Hamanei düşmandan korkuya galip gelmenin çaresi genç ve cesur güçlerin meydana çıkmasından ibaret olduğunu belirterek, bu da gençlerin düşüncesinden, cesaretinden ve atılganlığından yararlanma anlamına geldiğini vurguladı.

Ayetullah Hamanei konuşmasının bu bölümünün sonunda İslam düşmanlarından oluşan cephenin perişanlığı, İran milletinin Allah tealaya inancının sonucu olduğunu belirterek, bu cephenin bir bölümü eski Sovyetler Birliği olduğunu ve o şekilde dağıldığını, bir başka bölümü de bugün perişan hali ortada olan Amerika olduğunu vurguladı.

Amerika’da ırkçı beyaz polisin diziyle siyahi bir vatandaşın boynuna can verinceye dek basması ve olay yerinde bulunan diğer polislerin de bu manzarayı seyretmesi yeni bir konu olmadığını belirterek şöyle dedi:

Bu cinayet bundan önce de Afganistan, Irak, Suriye ve daha önceleri de Vietnam gibi ülkelerde Amerika devletinin sergilediği ahlak ve doğasıdır.

Ayetullah Hamanei, bugün Amerikan halkının “Nefes alamıyoruz” sloganı tüm mazlum milletlerinin sözü olduğunu belirterek şöyle devam etti:

ABD hakimiyetinde mevcut fesat yüzünden korona virüs salgınında sergiledikleri zafiyet yüzünden bu ülkede vaka ve kayıp sayısı başka ülkelerden kat kat fazla olması bir, insanlara karşı en utanmaz şekilde davranmaları ve açıkça cinayet işlemeleri, üstelik özür de dilememeleri ve ardından insan haklarından dem vurmaları iki; sanki öldürülen o siyahi adam beşer değildi ve hiç bir hakkı yoktu.

Bugün Amerika milleti eski ve şimdiki hükümetlerinden büyük utanç duyduğunu kaydeden İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei, ortaya çıkan bu durumun ardından Amerika’yı desteklemeyi ve bezemeyi meslek edinenlerin artık başını kaldıramayacaklarını vurguladı.

Ayetullah Hamanei beyanatının sonunda Allah tealadan alemin hadiselerini İran milletinin lehine ve İslam Cumhuriyeti nizamının artan iktidarı doğrultusunda ilerletmesini ve rahmetli İmam ve şehit Kasım Süleymani’yi de evliyalarla mahşur etmesini niyaz etti.

(Kaynak: Pars Today)